Wat zijn promotiematerialen? Definitie & Tips

promotiemateriaal met logo bedrukken

Wat zijn promotiematerialen?

Promotiemateriaal, wat is dat eigenlijk? En waar is het goed voor? Ieder bedrijf dat reclame maakt, zal zich vroeger of later deze vragen stellen. Bedrijven die reclame willen maken, hebben de keuze uit vele promotiematerialen. De vraag welke media het beste geschikt zijn om de reclameboodschap te presenteren, speelt een centrale rol bij de planning en realisatie van reclamecampagnes.

We gaan het hier hebben over de vraag “Wat zijn promotiematerialen?”. We vertellen welke vormen van promotiematerialen er zijn en welke inzetmogelijkheden.

Definitie promotiematerialen: Wat zijn promotiematerialen?

Promotiematerialen zijn expressiemiddelen, die met behulp van of in de vorm van een reclamedrager een bepaalde reclameboodschap aan de doelgroep of aan de buitenwereld moeten overdragen. Concreet worden daarmee de objecten bedoeld, met andere woorden de vorm waarin de reclameboodschap verspreid moet worden. Tot de klassieke promotiematerialen behoren:

  • Reclame-advertenties (in printmedia of digitaal)
  • Reclameposters
  • Reclamespots op tv en radio
  • Reclamefolder en -brochures
  • Promotieartikelen, relatiegeschenken en giveaways

Als de keuze op een bepaald soort promotiemateriaal gevallen is, dan is het belangrijk om bij de volgende stap te kiezen voor een geschikt reclamemedium oftewel voor een geschikte reclamedrager. De begrippen ‘promotiemateriaal’ en ‘reclamedrager’ worden vaak door elkaar als synoniem gebruik, maar dat is eigenlijk niet correct.

Het verschil tussen promotiemateriaal en reclamedrager

Wat zijn promotiematerialen en wat zijn reclamedragers? De vraag wat precies promotiematerialen zijn, gaat meestal hand in hand met de vraag wat reclamedragers zijn. Terwijl met promotiemateriaal het concrete  expressiemiddel bedoeld wordt, gaat het bij de reclamedrager om het overkoepelende medium. Bijvoorbeeld, als een reclamespot het promotiemateriaal is, dan is de tv de reclamedrager. Bij een promotieartikel als promotiemateriaal is het concrete object de reclamedrager, dus bijvoorbeeld een reclamepen.


Voorbeeld promotiemateriaal

Een provider wil reclame maken voor de opening van een filiaal en kiest voor giveaways als promotiemateriaal. Als reclamedrager kiezen ze voor bedrukte displaydoekjes die in de omgeving van het nieuwe filiaal uitgedeeld worden.


Wie maakt het best hoe reclame en waar?

Voor een succesvolle reclamecampagne moet eerst goed nagedacht worden over de richting, welke kant het op moet, en over de doelgroep. Moet de reclameboodschap breed uitgestrooid worden of moet die zich juist op bepaalde personen concentreren? Hoe groot is het budget? Moeten nieuwe klanten gezocht worden, of wil men juist de oude klanten behouden? Over deze en nog veel meer aspecten moet men grondig nadenken bij keuze en ontwerp van promotiemateriaal. Over de voor- en nadelen van verschillende promotiematerialen, bijvoorbeeld populaire strooiartikelen als pennen en lanyards, kunt u informatie vinden in onze Promotiematerialen-Infogids. Hier volgen de belangrijkste W-vragen rond de planning van een campagne met promotiemiddelen:

  • Waar moet reclame voor gemaakt worden? (product, dienst, bedrijf etc.)
  • Voor wie is de reclame bedoeld ? (definitie van de doelgroep)
  • Wat moet bereikt worden? (doelen van de campagne vastleggen, zoals bijvoorbeeld grotere naamsbekendheid of het benadrukken van bepaalde voor de doelgroep relevante kernwaarden van het bedrijf)
  • Hoeveel budget is beschikbaar?

Wie het beste op welke manier en waar reclame maakt, is altijd van vele factoren afhankelijk en op deze vraag kan niet een algemeen geldend antwoord gegeven worden. Voor een succesvolle promotiemateriaal-campagne is een zorgvuldig doordachte planning nodig en vervolgens een net zo zorgvuldige en consistente uitvoering.

Doordachte aanpak – doelgericht reclame maken met promotieartikelen van Promostore

promotionele aanstekersHet succes van een promotiestrategie is sterk afhankelijk van het soort promotiematerialen en de manier waarop deze ingezet worden. Het grote voordeel van promotieartikelen, giveaways en relatiegeschenken als promotiemateriaal is dat ze ‘haptisch’ zijn – ze zijn tastbaar, je kunt ze voelen. Terwijl printmedia-reclame of diensten alleen beschreven of afgebeeld kunnen worden, kunnen klanten met behulp van haptische reclamedragers multisensorisch bereikt worden en de reclameboodschap kan letterlijk voelbaar en tastbaar gemaakt worden. Doordat ook de tastzin bij de ervaring betrokken wordt, blijft men zich de reclameslogans beter en langer herinneren. Goed gekozen promotieartikelen bieden bovendien altijd ook een duidelijke meerwaarde voor de ontvanger, zodat de artikelen lange tijd regelmatig gebruikt worden. Het gedrukte bedrijfslogo, de contactinformatie en de reclameslogan zijn dan lange tijd regelmatig present zijn en worden voor lange tijd in het geheugen ingeprent.